WAT?

De IndigoTransitieCirkel is een specifieke methodiek. Het is een concept dat werd ontwikkeld opdat mensen op zo’n manier communiceren dat hun samenwerking (opnieuw) optimaal wordt.

Mensen leren hun automatische reactie uit te schakelen. Hiertoe dienen basiscommunicatievaardigheden aangeleerd én toegepast te worden.

Eens deze basis is gelegd, is optimale communicatie over elk relevant onderwerp mogelijk.

HOE?

Na een korte uiteenzetting over communicatie, gaan we met de deelnemers in de Indigocirkel. Meer dan je constructieve ZELF en een door ons meegebrachte talking stick is er niet nodig om het proces aan te vatten.

De deelnemers ervaren aan de lijve hoe het is om anders te communiceren. De brug naar het samenwerken is snel gelegd.

Een viertal weken later gaan we een tweede keer in dit proces. Op die manier volgen we de eerste beweging op, sturen bij waar nodig en begeleiden verder naar concrete actiepunten.