WAAR?

De sessies IndigoTransitieCirkel kunnen in principe zowel op locatie doorgaan als bij Indigo zelf.