DOELGROEP?

De IndigoTransitieCirkel is een model dat ontwikkeld werd gedurende veel jaren praktijkervaring. Waar mensen dienen te communiceren met elkaar in het kader van een samenwerking, kan dit model een grote meerwaarde betekenen. Doelstelling is tot gedragen afspraken te komen binnen de groep over die onderwerpen die in deze groep van belang zijn.

De IndigoTransitieCirkel werkt niet alleen zeer gericht op het thema maar zorgt tegelijk voor een cultuurverschuiving binnen het team